jueves, 17 de diciembre de 2009

Poema favorito 7

antollouseme un tostador de pan
quero un obxecto que nos recorde
que vaia amarelando con nós
como a natacha e collo rebandas do pan de onte
que me dixo miña avoa que se fai así
e téñoche as tostas listas para cando te ergas

¿e se te vas
ou mercas un coche?
e se te vas ou mercas un coche
eu sigo facendo tostas todas as mañáns
e énchoas de bicos e de natacha
e pégochas nos retrovisores
fíxenllo unha vez ó cura por berrarme
porque eu era así de baixiña e
non lle chegaba á auga bendita
e pagounas coa nai de meu pai e
meu pai ofreceulle unhas hostias ó cura
e botáronnos da igrexa de toda

se te vas ou mercas un coche
mellor leva contigo o tostador de pan


María Lado, casa atlántica, casa cabaret


...............................


se me antojó un tostador de pan
quiero un objeto que nos recuerde
que vaya amarilleando con nosotros
como la natacha y cojo rebanadas del pan de ayer
que me dijo mi abuela que se hace así
y te tengo las tostadas listas para cuando te levantes

¿y se te vas
o compras un coche?
y se te vas o compras un coche
yo sigo haciendo tostadas todas las mañanas
y las lleno de besos y de natacha
y te las pego en los retrovisores
se lo hice una vez al cura por gritarme
porque yo era así de bajita y
no le llegaba al agua bendita
y las pagó con la madre de mi padre y
mi padre le ofreció unas hostias al cura
y nos echaron de la iglesia de toda

si te vas o compras un coche
mejor lleva contigo el tostador de pan

No hay comentarios: